Föräldraråd, information

I arbete med skolgården

Genom Korallens Föräldraråd kan du engagera dig i ditt barns skola, på valfri nivå. Föräldrarådet har representanter från olika klasser.

 

Föräldrarådets huvudsakliga uppgifter är:

  • Agera bollplank för skolans ledning och personal.
  • Kanalisera synpunkter från föräldrar till skolan, i de fall det inte handlar om frågor som passar bättre att ta upp direkt av den enskilde föräldern med lärare eller rektor.
  • Erbjuda arbetsinsatser med t.ex. förbättringar av skolgården.

Vi har inte några medlemmar utan vänder oss till alla föräldrar med barn på skolan.