Vårt arbete vilar på följande grundstenar och mål

 

 

 

Glädje
Lust att lära
En trevlig och öppen attityd
En lugn och harmonisk atmosfär
Hänsyn och respekt
Ordning och reda
Eget ansvar
Trygghet

 

 

Vi lägger stor vikt vid språket och djupt grundläggande matematikkunskaper, musik, skapande och rörelse. Vi ser det även som viktigt att på ett naturligt sätt integrera IKT, dvs datorer och interaktiva läromedel i skolans verksamhet.  På Korallen har vi även prioriterat att låta eleverna utveckla sitt strategiska  och logiska tänkande m.h.a schack.