Korallens värdegrund

Glädje

Jag vill vara en person på Korallen som vågar växa och ge energi - då kommer andra också  att göra det.
Min inställning och mitt agerande är avgörande för hur kul vi har tillsammans.

Respekt

Jag skall se, lyssna och alltid försöka förstå mig själv, personal, våra barn och föräldrar

Attityd

Genom att jag tänker positivt bidrar jag till en harmonisk och glädjefull atmosfär för oss på Korallen.
Jag vill se möjligheter i allt!
Ansvar

Det är mitt ansvar att förstå och göra det som förväntas av mig. Genom tydlighet och  ordning  skapas trygghet och harmoni.