Föräldraförening, kontakt

Föräldrarepresentanter:

Mattias Lafvas
072-5775236
mattias@lafvas.se

Ida Bjurvald
070-7569835

ida_bjurvald@hotmail.com

Richard Henricsson
076-7705888
richard@henricsson.com

Mattias Orling
070-3244494
mattias.orling@gmail.com

Gunilla Grönvall
070-4584465
gunilla.gronvall@gmail.com

Patrik Olofsson
070-5924952
patrikolof@hotmail.com