Vår värdegrund genomsyrar verksamheten

Korallens Friskola är en Reggio Emilia-inspirerad skola. Den Reggio Emilia-inspirerade filosofin innebär kortfattat: "Ett barn har 100 språk, men berövas 99" . Vårt arbete är att låta dem behålla så många som möjligt.


Korallens Friskola strävar efter att ha små klasser med välutbildad och entusiastisk personal. Vårt fritidshem ligger i skolans lokaler. Skolan utmärker sig även genom sin satsning på att utveckla elevernas strategiska  och logiska tänkande m.h.a schack. På Korallens friskola ser vi det som viktigt att erbjuda eleverna en variation i undervisningen genom att använda moderna verktyg som datorer, interaktiva läromedel och gemensamt kunskapsskapande på digitala plattformar.